Garantii

Kunstkuusk.ee veebipoest ostetavale kaubale kehtib garatii eraisikutele 2 aastat ja juriidilistele isikutele 1 aasta.

Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mille puhul eeldatakse, et need olid olemas kauba üleandmise ajal ning mis ilmnesid kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Siiski on otsustava tähtsusega perioodiks ostule järgnevad 6 kuud: esimesed kuus kuus eeldame, et kaup oli üleandes defektne. Pärast 6 kuu möödumist palume tõestust, et kaup oli defektne kauba kättesaamise ajal.

Kui teie toode on defektne, siis palume Teile meiega ühendust võtta emaili teel info@kunstkuusk.ee

Garantii kehtib kui toodet on kasutatud heaperemehelikult ning see ei vasta toote kirjeldusele; on teistsuguste omadustega, kui reklaamiti või kliendile näidati; ei täida oma otstarvet (kas standardotstarvet või konkreetset kliendi soovitud otstarvet, milleks te toote tellisite); on kvaliteedi ja toimivusega, mis ei ole võrdväärne samalaadsete toodetega.

Pakume teile garantiiperioodil järgmised lahendused:

1. Toote parandamine,
2. Toote ümbervahetamist
3. Toote hinna alandamist
4. Lepingu tühistamist ja tagasimakset. NB: juhul kui toode on kasutamata, on orginaalpakendis. Enne toote kokkupanekut palume veenduda, et tootel ei ole vigu. 

Garatii ei kehti tootele, mis on lõhutud tahtlikult, kasutatud selleks mitte ettenähtud otstarbel, kasutatud kasutusjuhendist väljaspool tingimustel, normaalsest kulumisest, puudulikust hooldamisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest või muudest välisteguritest põhjustatud vigadest.